© 2015 THT Ostrava CZ a.s.

Podpora produktu

Při     zavádění     a     realizaci     nové     sady     teflonových     hadic     nabízíme     zdarma konzultační   servis   pro   výrobce   letadel   a   servisní   organizace.   Prototypová   sada (zkušební    sada)    je    v    závislosti    na    typu    smlouvy    za    zvýhodněnou    cenu    nebo zdarma.

Působení v Ruské federaci 

Společnost THT   Ostrava   CZ,   a.s.   působí   v   Ruské   federaci   od   roku   2003.   Její   sídlo je    v        Českém    domě    v    Moskvě.        Zabývá    se    exportem    a    importem    zboží. Předmětem    exportu    THT    Ostrava    CZ,    a.s.    jsou    zejména    teflonové    hadice.      Předmětem   importu   jsou   náhradní   díly   a   zařízení   pro   leteckou   techniku   z   Ruské federace a ostatních zemí SNS.   

Dodávky náhradních dílů pro vrtulníky a letouny

Jsme     držiteli          povolení     k     provádění     zahraničního     obchodu     s     vojenským materiálem.   Díky   dobrým   obchodním   vazbám,   solidním   vztahům   s   výrobcem   a znalosti   prostředí   jsme   schopni   zajistit   náhradní   díly   na   vrtulníky   Mi   (Mi-2,   Mi-8, Mi-14,    Mi-17,    Mi-171/172,    Mi-24,    Mi-35)    a    Kamov    (Ka-226,    Ka-32    ),    a    další vojenský   materiál   v   souladu   s   platnou   legislativou.   Víme,   že   rozhodujícími   faktory jsou   cena   a   dodací   lhůta   a   v   tomto   smyslu   se   nám   daří   úspěšně   naplňovat požadavky našich klientů.

   

TEFLON HOSES TECHNOLOGIES

Oficiální stránky www.thtostrava.cz
Služby
Welcome
Created by :: MF :: 2013
previous previous next next