© 2015 THT Ostrava CZ a.s.

TEFLON HOSES TECHNOLOGIES

Oficiální stránky www.thtostrava.cz
Hadice pro letectví
Produkty
Created by :: MF :: 2013
previous previous next next
Hadice   dodávané   společností   THT   Ostrava   CZ,   a.s.   jsou   vyráběny   výhradně   z teflonové (PTFE) metráže firmy TITEFLEX EUROPE. Tyto    teflonové    hadice    zcela    nahrazují    dosud    používané    pryžové    hadice    v systémech   letadel   při   současném   zlepšení   technických   parametrů   (odolnost proti   UV   záření,   ozonu,   tepelná   a   protipožární   odolnost   dle   platných   norem ICAO   a   TSO,   neomezená   skladovací   doba,   technická   životnost   apod.)   a   splňují tak    neustále    rostoucí    požadavky    na    zvýšenou    bezpečnost    provozu    letadel. Svou   konstrukcí   a   materiálem   odpovídají   požadavkům   na   použitá   média,   teploty   a   tlaky   v   olejových,   palivových, hydraulických   a   pneumatických   systémech   letadel.   Splňují   požadavky   na   mechanickou   odolnost,   odolnost   proti povětrnostním vlivům a požadavky technického života provozu letadel. Srovnání teflonových a pryžových hadic Teflonové hadice Neomezený technický život Neomezená skladovací doba Teflon je imunní vůči účinkům ozónu Teflon je odolný vůči koncentrovaným kyselinám Použitím teflonových hadic se docílí podstatného zlepšení čistoty přenášených médií Teflonové hadice Titeflex splňují požadavky platných mezinárodních leteckých norem Pryžové hadice Omezený technický život-datem výroby metráže a dobou provozu Omezená skladovací doba extrémních klimatických podmínkách stárnou vlivem ozónu  podstatně rychleji (rovníkové oblasti) Každá pryž se postupně rozpouští do přenášených médií Nevyhovují novým mezinárodním normám především v oblasti protipožární odolnosti Hadice   jsou   vyráběny   výhradně   z   certifikovaných   komponentů,   čímž   je   zabezpečena   letecká   způsobilost   metráže i   koncovek.   Hadice   jsou   doprovázeny   standardní   dokumentací   o   původu   výrobku   dle   mezinárodních   leteckých předpisů   EASA   Part   21,   tj.   každá   hadice   je   uvolněna   do   provozu   certifikátem   EASA   Form   One,   případně osvědčením o shodě (CoC) dle EN 10204/2.1. Technický popis teflonových hadic naleznete zde (odkaz hyperlink do katalogů). Přehled použití teflonových hadic, vyráběných THT Ostrava CZ, v jednotlivých typech letounů, naleznete   zde