© 2015 THT Ostrava CZ a.s.

TEFLON HOSES TECHNOLOGIES

Oficiální stránky www.thtostrava.cz
Hadice pro průmysl
Produkty
Created by :: MF :: 2013
previous previous next next
Hadice   dodávané   společností   THT   Ostrava   CZ,   a.s.   jsou   vyráběny   výhradně   z teflonové (PTFE) metráže firmy TITEFLEX EUROPE. Porovnání teflonových a pryžových hadic naleznete zde Teflonové    hadice    nachází    své    uplatnění    zejména    u    odběratelů    z    oborů chemického   a      petrochemického   průmyslu,   chladírenského   a   potravinářského průmyslu,    zpracování,    plnění    a    distribuce    plynů    a    energetiky,    automobilního průmyslu, výroby a opravárenství zemědělských, lesnických a stavebních strojů Svou   konstrukcí   a   materiálem   odpovídají   požadavkům   na   použitá   média,   teploty a   tlaky   v   technologických   celcích   a   strojních   systémech.   Splňují   požadavky   na mechanickou    odolnost,    odolnost    proti    povětrnostním    vlivům    a    požadavky technického života provozu strojů a zařízení.