© 2015 THT Ostrava CZ a.s.
Hadice pro průmysl Teflonové     hadice     nachází     své uplatnění   zejména   u   odběratelů   z oborů              chemického              a                petrochemického              průmyslu, chladírenského   a   potravinářského průmyslu,     zpracování,     plnění     a distribuce     plynů     a     energetiky, automobilního   průmyslu,   výroby   a opravárenství           zemědělských, le snických a stavebních strojů .....  
Hadice pro letectví Hadice      dodávané      společností THT      Ostrava      CZ,      a.s.      jsou vyráběny     výhradně     z     teflonové (PTFE)    metráže    firmy   TITEFLEX EUROPE. Tyto      teflonové      hadice      zcela nahrazují        dosud        používané pryžové      hadice      v      systémech letadel    při    současném    zlepšení te chnických parametrů .....  
Díly pro leteckou techniku Jsme        držiteli               povolení        k   provádění     zahraničního     obchodu   s   vojenským   materiálem. Díky   dobrým   obchodním   vazbám, solidním    vztahům    s    výrobcem    a znalosti    prostředí    jsme    schopni zajistit   náhradní   díly   na   vrtulníky   Mi    ( Mi-2,    Mi-8,    Mi-14,    Mi-17,    Mi- 171/172,    Mi-24,    Mi-35)    a    Kamov   (Ka-226,   Ka-32   ) , a   další ......  

TEFLON HOSES TECHNOLOGIES

Oficiální stránky www.thtostrava.cz
Přehled produktů
Produkty
Created by :: MF :: 2013
Více informací Více informací Více informací Více informací Více informací Více informací previous previous next next