© 2015 THT Ostrava CZ a.s.

TEFLON HOSES TECHNOLOGIES

Oficiální stránky www.thtostrava.cz
Hadice pro průmysl
Created by :: MF :: 2024
previous previous next next
Hadice dodávané společností THT Ostrava CZ, a.s. jsou vyráběny výhradně z teflonové (PTFE) metráže firmy TITEFLEX EUROPE. Porovnání teflonových a pryžových hadic naleznete zde Teflonové hadice nachází své uplatnění zejména u odběratelů z oborů chemického a petrochemického průmyslu, chladírenského a potravinářského průmyslu, zpracování, plnění a distribuce plynů a energetiky, automobilního průmyslu, výroby a opravárenství zemědělských, lesnických a stavebních strojů Svou konstrukcí a materiálem odpovídají požadavkům na použitá média, teploty a tlaky v technologických celcích a strojních systémech. Splňují požadavky na mechanickou odolnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a požadavky technického života provozu strojů a zařízení.