© 2015 THT Ostrava CZ a.s.

TEFLON HOSES TECHNOLOGIES

Oficiální stránky www.thtostrava.cz
Hadice pro letectví
Created by :: MF :: 2024
previous previous next next
Ha dice dodávané společností THT Ostrava CZ, a.s. jsou vyráběny výhradně z teflonové (PTFE) metráže firmy TITEFLEX EUROPE. Tyto teflonové hadice zcela nahrazují dosud používané pryžové hadice v systémech letadel při současném zlepšení technických parametrů (odolnost proti UV záření, ozonu, tepelná a protipožární odolnost dle platných norem ICAO a TSO, neomezená skladovací doba, technická životnost apod.) a splňují tak neustále rostoucí požadavky na zvýšenou bezpečnost provozu letadel. Svou konstrukcí a materiálem odpovídají požadavkům na použitá média, teploty a tlaky v olejových, palivových, hydraulických a pneumatických systémech letadel. Splňují požadavky na mechanickou odolnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a požadavky technického života provozu letadel. Srovnání teflonových a pryžových hadic Teflonové hadice Neomezený technický život Neomezená skladovací doba Teflon je imunní vůči účinkům ozónu Teflon je odolný vůči koncentrovaným kyselinám Použitím teflonových hadic se docílí podstatného zlepšení čistoty přenášených médií Teflonové hadice Titeflex splňují požadavky platných mezinárodních leteckých norem Pryžové hadice Omezený technický život-datem výroby metráže a dobou provozu Omezená skladovací doba extrémních klimatických podmínkách stárnou vlivem ozónu podstatně rychleji (rovníkové oblasti) Každá pryž se postupně rozpouští do přenášených médií Nevyhovují novým mezinárodním normám především v oblasti protipožární odolnosti Hadice jsou vyráběny výhradně z certifikovaných komponentů, čímž je zabezpečena letecká způsobilost metráže i koncovek. Hadice jsou doprovázeny standardní dokumentací o původu výrobku dle mezinárodních leteckých předpisů EASA Part 21, tj. každá hadice je uvolněna do provozu certifikátem EASA Form One, případně osvědčením o shodě (CoC) dle EN 10204/2.1. Technický popis teflonových hadic naleznete ZDE Přehled použití teflonových hadic vyráběných THT Ostrava CZ v jednotlivých typech letounů naleznete ZDE